Emäsalon Varlaxuddenilla.

MEISTÄ JA PROJEKTISTA

Sjuttio.fi syntyi rakkaudesta veteen. Uutiset ovat pullollaan hälyttäviä asoita vesiemme tilasta. Eläimet kärsivät, saasteita, rehevöitymistä... 

Halusimme tehdä asialle jotain, mutta kuitenkin niin että meillä olisi hauskaa yhdessä. Siitä syntyi idea projektista sjuttio.fi. 70 % tuotosta puhtaan veden puolesta!

Toivottavasti pidät projektista ja olet tyytyväinen tuotteisiin, jotka olemme tarkoin suunnitelleet ja valmistaneet. 

Valitsimme Cottoverin tuotteet monesta syystä. T-paidat ovat 100 % Reilun kaupan luomupuuvillaa. Puuvilla tulee kahdelta Reilun kaupan viljelijältä Intiasta. Puuvilla on ekologista eikä siinä ole käytetty kemiallisia tuholaismyrkkyjä. Kun puuvilla kuljetetaan viljelijältä seuraavalle toimittajalle sen mukana seuraa tarkistuksen tehneen tahon erityinen todistus, joka auttaa seuraamaan puuvillan valmistuksen kaikkia vaiheita. Siksi voimme olla varmoja että vaatteet todella on valmistettu luomupuuvillasta ja toimittajat ovat valtuutettuja.

Puhdistettu puuvilla kuljetetaan kehräämöön, joka valmistaa langoista kangasta. Cottover toimii yhteistyössä kahden intialaisen kehräämön kanssa. Polyesterikuitu, jota käytetään muutamassa mallissa, kuten Hoody huppareissa, on valmistettu GRS-standardien mukaan kierrätetystä materiaalista.

Valmis kangas toimitetaan vaatevalmistajalle Bangladeshiin missä kankaat värjätään ja vaatteet valmistetaan. Kemikaalit, joita näissä prosesseissa käytetään, on perusteellisesti dokumentoitu ja niiden on täytettävä sekä GOTS:in että Joutsenmerkin vaatimukset. Kaikki toimittajat ketjussa kontrolloidaan vuosittain GOTS:in puolesta.

Kun vaate on valmis toimitetaan se Bangladeshistä Ruotsiin. Ruotsista se on tilattu Suomeen. Suomessa Sjuttion tuotteet viimeistelee Asustepaino Kouvolasta.

Asustepaino Kouvolassa painaa meille kaikki kuvat. Kuvat ovat Kittyn ja Stellan suunnittelemia. Ne ovat oodi vedelle ja siitä kuinka paljon me rakastamme vettä. Paljon!

Kitty, Stella ja Katarina lisää...

ABOUT THE PROJECT AND THE PROCESS

Sjuttio.fi was born from love to water. The news are full of alarming facts about the state of our waters. Animals suffer, pollution, eutrophication ...

We wanted to do something about it, but so that we would have fun together. That was the starting point of the project sjuttio.fi. 70% for clean water!

We hope you like the project and you are happy with the products we have carefully designed and manufactured.

We chose Cottover products for many reasons. All T-shirts are 100% Fairtrade organic cotton. Cotton comes from two Fairtrade farmers in India. The cotton is ecological and has no chemical pesticides. When the cotton is transported from the farmer to the next supplier, the accompanying person will be accompanied by a special certificate from the reviewing body to help monitor all stages of cotton production. Therefore, we can be sure that the garments are actually made of organic cotton and the suppliers are authorized.

The cleaned cotton is transported to a spinning mill that produces yarns of fabric. Cottover works in co-operation with two Indian spinning mills. The polyester fiber used in a few designs, such as Hoody hoods, is made of recycled material according to GRS standards.

The finished fabric is delivered to a garment manufacturer in Bangladesh where the fabrics are dyed and the clothes are made. The chemicals used in these processes are thoroughly documented and must meet both GOTS and Swan label requirements. Every supplier in the chain is controlled annually by GOTS.

Then the garment is ready to be delivered from Bangladesh to Sweden. It has been ordered from Sweden to Finland. In Finland, Sjutto's products are finalized by Asustepaino Kouvola.

Asustepaino Kouvola prints all our designs. All designs are by Kitty and Stella. They are an ode for water and how much we love water. A lot!

Kitty, Stella and Katarina


lisää...

OM OSS OCH PROJEKTET

Sjuttio.fi föddes från kärlek till vatten. Median är full av alarmerande nyheter gällande våra vatten. Djur lider, föroreningar, övergödning ...

Vi ville hjälpa till på något sätt, men ändå så att vi skulle ha kul tillsammans. Det var den första tanken som satt igång projektet sjuttio.fi. 70%  för rent vatten!

Hoppas att du gillar projektet och du är nöjd med de produkter vi har noggrant planerat och tillverkat.

Vi valde Cottovers produkter av många orsaker. T-skjortorna är 100% Fairtrade organisk bomull. Bomullen kommer från två Fairtrade-bönder i Indien. Deras bomull är ekologiskt och har inga kemiska bekämpningsmedel. När bomullen transporteras från jordbrukaren till nästa leverantör, kommer den medföljande personen att åtföljas av ett särskilt intyg från granskningsorganet för att övervaka alla stadier av bomullsproduktionen. Därför kan vi vara säkra på att kläderna faktiskt är gjorda av ekologisk bomull och aktörerna är auktoriserade.

Den renade bomullen transporteras till en spinnverk som producerar tyggarn. Cottover arbetar i samarbete med två indiska spinnerier. Polyesterfibern som används i några av våra produkter, till exempel Hoodys, är tillverkad av återvunnet material producerat enligt GRS-standarder.

Det färdiga tyget levereras till en plaggetillverkare i Bangladesh där tygerna färgas och kläderna är gjorda. Kemikalierna som används i dessa processer är noggrant dokumenterade och måste uppfylla kraven på både GOTS och Svansjömärket. Varje aktör i kedjan styrs årligen av GOTS.

Nu är plagget är klart att levereras från Bangladesh till Sverige. Våra produkter har beställts från Sverige till Finland. I Finland slutförs Sjuttos produkter av Asustepaino Kouvola.

Tryckeriet i Kouvola bearbetar alla våra bilder. Bilderna är designade av Kitty och Stella. De är en hyllning för vatten och hur mycket vi älskar vatten. En hel del!

Kitty, Stella och Katarina

lisää...